Kompetencer_wide

KOMPETENCER

Vores praktiske erfaring og kompetencer omfatter blandt andet:

  • Revision og afgivelse af revisorerklæringer til offentlige myndigheder, banker m.m.
  • Erhvervsservice, herunder bogføring og assistance med moms og afgifter, samt løn
  • Sparringspartner og rådgiver vedrørende ejendomme, formueplanlægning og investeringer
  • Skattemæssig rådgivning og skatteplanlægning
  • Sparringspartner og rådgiver for ledelsen i mindre og mellemstore virksomheder indenfor de fleste brancher
  • Rådgivning og assistance i forbindelse med opstart af virksomheder, herunder rådgivning i forbindelse med tilvejebringelse af kapital.
  • Køb og salg af virksomheder
  • Tilrettelæggelse og optimering af procedurer vedrørende økonomistyring, budgettering og ledelsesrapportering
  • Gennemførelse af generationsskifte og ændring af selskabs- og virksomhedsstruktur i familieejede virksomheder